SESAR 3 ‑yhteisyritys

SESAR 3 -yhteisyritys on eurooppalainen julkisen ja yksityisen sektorin kumppanuus, jonka tavoitteena on nopeuttaa tutkimuksen ja innovoinnin avulla digitaalisen eurooppalaisen ilmatilan luomista.

Toimipaikat: