Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3

Wspólne Przedsięwzięcie w celu Badań z zakresu Zarządzania Ruchem Lotniczym w Jednolitej Europejskiej Przestrzeni Powietrznej 3 to europejskie instytucjonalne partnerstwo publiczno-prywatne utworzone w celu przyspieszenia – poprzez badania naukowe i innowacje – transformacji cyfrowej, co umożliwi stworzenie cyfrowej europejskiej przestrzeni powietrznej.

Lokalizacja: