Spoločný podnik SESAR 3

Spoločný podnik SESAR 3 je európske inštitucionálne verejno-súkromné partnerstvo, ktorého cieľom je urýchliť prostredníctvom výskumu a inovácií realizáciu digitálnej transformácie, t. j. digitálneho európskeho neba,.

Miesto(-a):