Skupno podjetje SESAR 3 (S3JU)

Skupno podjetje SESAR 3 (SESAR 3) je evropsko institucionalno javno-zasebno partnerstvo, ki je bilo ustanovljeno, da bi z raziskavami in inovacijami pospešilo izvajanje te digitalne preobrazbe, tj. digitalnega evropskega neba.

Lokacija/-e: