Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Det gemensamma företaget Sesar 3

Det gemensamma företaget Sesar 3

Det gemensamma företaget Sesar 3 är ett europeiskt offentlig-privat partnerskap som med hjälp av forskning och innovation ska påskynda arbetet med att skapa ett digitalt europeiskt luftrum.

Tjänsteorter: