Съвместно предприятие SESAR

SESAR е механизмът, чрез който се координират и съсредоточават всички дейности на ЕС за научноизследователска и развойна дейност в областта на управлението на въздушното движение, като се обединяват множество експерти, които да разработят новото поколение технологии за управление на въздушното движение. Днес SESAR обединява около 3000 експерти в Европа и извън нея.

Местоположение (-я):