Bendra įmonė SESAR

SESAR yra visų ES mokslinių tyrimų ir technologijų plėtros oro eismo valdymo srityje koordinavimo ir koncentravimo mechanizmas, kuriame dalyvauja daugybė ekspertų, rengiančių naujos kartos oro eismo valdymą. Šiandien SESAR dirba apie 3000 ekspertų Europoje ir už jos ribų.