Spoločný podnik SESAR (SJU)

SESAR je mechanizmus, ktorý koordinuje a sústreďuje všetky činnosti EÚ na výskum a vývoj v oblasti riadenia letovej prevádzky zhromažďovaním veľkého množstva odborníkov, ktorí vyvíjajú novú generáciu riadenia letovej prevádzky. SESAR v súčasnosti združuje okolo 3 000 odborníkov v Európe a vo svete.

Miesto(-a):