Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > Gemensamma företaget Sesar

Gemensamma företaget Sesar

Sesar samordnar och samlar all FoU-verksamhet i EU inom flygledning och samlar framstående experter för att utveckla en ny generation flygledningstjänster. Sesar för samman cirka 3 000 experter, både i och utanför Europa.

Tjänsteorter: