Evropská komise

Evropská komise je výkonným orgánem EU. Odpovídá za sestavování návrhů nových právních předpisů a provádí rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady EU.

Většina administrativních budov Komise se nachází v Bruselu a Lucemburku. Komise je zcela největším zaměstnavatelem mezi orgány EU, protože pro ni pracují pracovníci nejen v Evropě, ale i na zastoupeních, delegacích a v kancelářích po celém světě. U Komise najdou uplatnění pracovníci působících v oborech jako ekonomie, statistika, přírodní vědy nebo jazyky.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Stáže

Lokalita/y: Brusel (Belgie), Grange (Irsko), Lucemburk (Lucembursko)
Instituce/ Agentura: Evropská komise
Druh smlouvy: Stáže

Program stáží v Evropské komisi je otevřen absolventům vysokých škol z celého světa.

Díky stáži získáte dobrou představu o tom, jak EU funguje. Nabídka stáží pokrývá širokou škálu různých oborů. Co přesně je náplní práce v rámci dané stáže, záleží na tom, kam budete zařazeni. Může to být právo hospodářské soutěže, lidské zdroje, politika životního prostředí, komunikace a mnoho dalších.

Stážisté dostávají podobné pracovní úkoly jako nově příchozí zaměstnanci: organizace pracovních skupin a schůzí, sběr informací a dokumentace, příprava zpráv a zodpovídání dotazů, účast na schůzích oddělení a dalších akcích a samozřejmě konkrétní úkoly vyplývající z úlohy daného oddělení. Právníci v Komisi se zabývají naprosto odlišnými věcmi než ekonomové na Účetním dvoře nebo úředníci v Evropském parlamentu.

Kdo může podat přihlášku: Vysokoškolští absolventi jakéhokoliv oboru, pokud už jim byl udělen titul (v případě, že ještě nedostali samotný diplom, lze místo něj předložit přepis). Stážisté nemusejí mít občanství EU (malý počet míst je vyhrazen i pro zájemce z jiných zemí). Požaduje se však většinou znalost dvou jazyků EU. Praxe a postgraduální vzdělání je výhodou, ne však podmínkou.

Doba trvání: 5 měsíců

Plat: Ano. Od 1. března 2018 činí plat stážistů 1 176,83 eur + proplacení cestovních výdajů.

Datum zahájení stáže: 1. března nebo 1. října 

Více informací: https://ec.europa.eu/stages/