Europa-Kommissionen

Europa-Kommissionen er EU's udøvende organ. Kommissionen er alene om ansvaret for at udarbejde forslag til ny EU-lovgivning, og den gennemfører de beslutninger, som tages af Europa-Parlamentet og Rådet.

De fleste af Kommissionens kontorer ligger i Bruxelles (i Belgien) og Luxembourg. Kommissionen er langt den største arbejdsgiver blandt EU-institutionerne med ansatte både i Europa og på kontorer rundt om i verden. Der findes en række specialiserede job, f.eks. for folk med en baggrund inden for naturvidenskab, sprog eller statistik/økonomi.

Sted/steder: 

Praktik

Praktikophold

Sted/steder: Bruxelles (Belgien), Grange (Irland), Luxembourg (Luxembourg)
Institution/agentur: Europa-Kommissionen
Kontrakttype: Praktikant

Europa-Kommissionens praktikantordning er åben for universitetskandidater fra hele verden.

Vi tilbyder praktikophold inden for en lang række områder, hvor du kan få et godt indblik i, hvad EU arbejder med. Arbejdets indhold afhænger i høj grad af den tjenestegren, du bliver tilknyttet. Der er muligheder inden for konkurrencelovgivning, personaleforvaltning, miljøpolitik, kommunikation og meget mere.

Praktikanter får samme type opgaver som nyansatte kandidater. Det kan i praksis betyde organisering af arbejdsgrupper og møder, indsamling af information og dokumentation, udarbejdelse af rapporter og besvarelse af henvendelser samt deltagelse i kontormøder og andre relevante arrangementer. Du vil også få opgaver, der er mere specifikke for dit konkrete ansættelsessted – jurister i Kommissionen vil f.eks. beskæftige sig med noget ganske andet end økonomer i Revisionsretten eller generalister i Parlamentet.

Hvem kan søge? Universitetsuddannede inden for alle områder kan søge, så længe de har færdiggjort en bachelorgrad (du kan normalt få en oversigt over dine eksamensresultater, hvis du endnu ikke har modtaget eksamensbeviset). Det er ikke et krav, at du er EU-borger (der afsættes et mindre antal pladser til ikke-EU-borgere), men du skal have kendskab til to EU-sprog. Erhvervserfaring og kandidatgrad er et plus, men normalt ikke noget krav.

Varighed: 5 måneder

Lønnet: Ja. 1 176,83 euro om måneden pr. 1. marts 2018 samt godtgørelse af rejseomkostninger.

Startdato: 1. marts og 1. oktober 

Flere oplysninger: https://ec.europa.eu/stages/