Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι το εκτελεστικό όργανο της ΕΕ. Είναι το μόνο αρμόδιο όργανο για την κατάρτιση προτάσεων για νέα ευρωπαϊκή νομοθεσία και εφαρμόζει τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της ΕΕ.

Οι περισσότερες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής βρίσκονται στις Βρυξέλλες (Βέλγιο) και στο Λουξεμβούργο. Η Επιτροπή είναι με μεγάλη διαφορά ο μεγαλύτερος εργοδότης μεταξύ των οργάνων της ΕΕ, με υπαλλήλους στην Ευρώπη και σε όλον τον κόσμο. Επίσης, ορισμένες θέσεις της απευθύνονται σε εξειδικευμένο προσωπικό, π.χ. άτομα με εξειδίκευση στις θετικές επιστήμες, τις γλώσσες ή τους κλάδους της στατιστικής/των οικονομικών.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Βρυξέλλες (Βέλγιο), Grange (Ιρλανδία), Λουξεμβούργο (Λουξεμβούργο)
Όργανο/οργανισμός: Ευρωπαϊκή Επιτροπή
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου, απ΄ όλο τον κόσμο.

Θέσεις πρακτικής άσκησης υπάρχουν διαθέσιμες σε πάρα πολλούς τομείς και σας προσφέρουν τη δυνατότητα να δείτε από κοντά πώς λειτουργεί η ΕΕ. Τα καθήκοντα εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την υπηρεσία στην οποία θα τοποθετηθείτε. Μπορεί να ασχοληθείτε με τη νομοθεσία για τον ανταγωνισμό, τους ανθρώπινους πόρους, την περιβαλλοντική πολιτική, την επικοινωνία και άλλα πολλά.

Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν καθήκοντα ίδια με των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων. Πιο συγκεκριμένα, μπορεί να πρόκειται για τη σύσταση ομάδων εργασίας και τη διοργάνωση συνεδριάσεων, τη συγκέντρωση πληροφοριών και τεκμηρίωσης, την κατάρτιση εκθέσεων και την απάντηση ερωτημάτων, καθώς και τη συμμετοχή σε συνεδριάσεις της μονάδας και σε άλλες εκδηλώσεις. Επίσης, σε κάθε υπηρεσία υπάρχουν και πιο ειδικά καθήκοντα - π.χ., οι νομικοί της Επιτροπής έχουν διαφορετικά καθήκοντα από τους οικονομολόγους του Ελεγκτικού Συνεδρίου ή τους υπαλλήλους γενικών καθηκόντων του Κοινοβουλίου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Μπορούν να υποβάλουν αίτηση πτυχιούχοι οποιουδήποτε κλάδου, εφόσον έχουν ήδη λάβει το πτυχίο τους (σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη εκδοθεί το πτυχίο μπορεί να προσκομιστεί σχετικό πιστοποιητικό). Η ιθαγένεια χώρας της ΕΕ δεν είναι υποχρεωτική (ένας μικρός αριθμός θέσεων προορίζεται για υπηκόους χωρών εκτός ΕΕ), αλλά γενικά απαιτείται η γνώση δύο γλωσσών της ΕΕ. Η επαγγελματική εμπειρία και οι μεταπτυχιακές σπουδές αποτελούν επιπλέον προσόν, χωρίς να είναι απαραίτητες.

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 1.176,83 € την 1η Μαρτίου 2018 και επιστροφή των εξόδων ταξιδιού.

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Μαρτίου και 1η Οκτωβρίου 

Περισσότερες πληροφορίες: https://ec.europa.eu/stages/