Euroopa Komisjon

Euroopa Komisjon on ELi täidesaatev organ. Vaid komisjon üksinda vastutab uute Euroopa seadusandlike ettepanekute koostamise eest ning rakendab Euroopa Parlamendi ja ELi nõukogu otsuseid.

Enamik Euroopa Komisjoni talitustest asuvad Brüsselis (Belgia) ja Luxembourgis. Komisjon on kõigist ELi institutsioonidest suurim tööandja, kelle töötajad asuvad Euroopas ning delegatsioonides kõikjal maailmas. Teatav hulk spetsialiseeritud ametikohti on saadaval näiteks inimestele, kelle taust on seotud teaduse, keelte või statistika ja majandusega.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Asukoht(asukohad): Brüssel (Belgia), Grange (Iirimaa), Luxembourg (Luksemburg)
Institutsioon/amet: Euroopa Komisjon
Lepingu liik: Praktikant

Euroopa Komisjoni praktikaprogramm on avatud ülikoolilõpetanutele kogu maailmast.

Praktikavõimalusi pakutakse mitmesugustes valdkondades ning need annavad suurepärase ülevaate ELi institutsioonide tööst. Töö sisu sõltub suuresti sellest, millisesse talitusse teid suunatakse. Praktikavõimalusi pakutakse konkurentsiõiguse, personali, keskkonnapoliitika, teabevahetuse ja paljudes muudes valdkondades.

Praktikantidele antakse samalaadseid ülesandeid nagu äsja tööle tulnud kõrgkoolilõpetanutele. See võib tähendada töörühmade ja kohtumiste korraldamist, teabe ja dokumentide koostamist, aruannete ettevalmistamist ning päringutele vastamist, aga ka osakonna koosolekutel ja muudel üritustel osalemist. Samuti võivad praktikandi tööülesanded olla iseloomulikud konkreetsele osakonnale – komisjoni juristide töö on teistsugune kui kontrollikoja ökonomistidel või Euroopa Parlamendi üldametnikel.

Kes saavad kandideerida? Kandideerida saavad kõigi erialade kõrgkoolilõpetanud, kui nad on oma diplomi kätte saanud (üldjuhul saab esitada ka õpitulemuste koopia, kui diplomit ei ole veel välja antud). ELi kodakondsus ei ole kohustuslik (väike arv kohti on reserveeritud kolmandate riikide kodanikele), kuid üldjuhul on nõutav kahe ELi ametliku keele oskus. Töökogemus ja magistri- või doktoriõpe tulevad kasuks, kuid reeglina seda ei nõuta.

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah. Alates 1. märtsist 2018 on tasu suurus 1176,83 eurot ning hüvitatakse ka reisikulud.

Alguskuupäev: 1. märts või 1. oktoober 

Lisateave: https://ec.europa.eu/stages/