An Coimisiún Eorpach

Is é an Coimisiún Eorpach comhlacht feidhmiúcháin an Aontais Eorpaigh. Faoin gCoimisiún agus faoin gCoimisiún amháin atá sé tograí le haghaidh reachtaíocht Eorpach nua a dhréachtú, agus is é a chuireann cinntí Pharlaimint na hEorpa agus Chomhairle an Aontais Eorpaigh i bhfeidhm.

Sa Bhruiséil (sa Bheilg) agus i Lucsamburg atá formhór oifigí an Choimisiúin Eorpaigh lonnaithe. Is é an Coimisiún Eorpach an fostóir is mó de chuid institiúidí an Aontais Eorpaigh; tá baill foirne aige san Eoraip agus in oifigí dá chuid ar fud an domhain. Tá roinnt post speisialaithe ann freisin, mar shampla poist do dhaoine a bhfuil cúlra acu san eolaíocht, i dteangacha nó sa staidreamh/eacnamaíocht.

Tréimhsí oiliúna

Tréimhsí oiliúna

Áit(eanna): An Bhruiséil (an Bheilg), An Ghráinsigh (Éire), Lucsamburg (Lucsamburg)
Institiúid/Gníomhaireacht: An Coimisiún Eorpach
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

An scéim atá ag an gCoimisiún Eorpach le haghaidh oiliúnaithe, tá sí oscailte do chéimithe ollscoile ó thír ar bith ar domhan.

Bíonn tréimhsí oiliúna ar fáil i lear mór réimsí agus deis iontach is ea iad léargas a fháil ar obair an Aontais Eorpaigh. Ag brath ar an tseirbhís a mbeidh tú ag obair di a bheidh cineál na hoibre. Bíonn folúntais i réimsí amhail dlí na hiomaíochta, acmhainní daonna, an beartas comhshaoil, cumarsáid agus go leor réimsí eile.

Bíonn ar oiliúnaithe na cúraimí céanna a dhéanamh agus a bhíonn ar dhaoine nua-earcaithe. D'fhéadfadh cúraimí éagsúla a bheith i gceist leis sin: meithleacha agus cruinnithe a eagrú, eolas agus doiciméid a thiomsú, tuarascálacha a ullmhú agus ceisteanna a fhreagairt, agus páirt a ghlacadh i gcruinnithe aonaid agus in imeachtaí eile. Thairis sin, beidh tascanna le déanamh a bhainfidh go sonrach leis an tseirbhís atá i gceist – bíonn obair dlíodóra sa Choimisiún difriúil go leor le hobair eacnamaí i gCúirt na nIniúchóirí nó le hobair oifigigh sa Pharlaimint.

Cé atá incháilithe? Féadann daoine a bhfuil céim in ábhar ar bith acu iarratas a dhéanamh, fad is atá an chéim bainte amach acu cheana (is iondúil gur féidir tras-scríbhinn a chur isteach mura bhfuil an teastas féin faighte go fóill). Murab ionann agus poist bhuana, ní gá a bheith i do shaoránach den Aontas (cuirtear líon beag áiteanna i leataobh do dhaoine nach saoránaigh den Aontas iad), ach is iondúil go dteastaíonn eolas ar dhá cheann de theangacha oifigiúla an Aontais Eorpaigh. Buntáiste é taithí oibre agus iarchéim a bheith agat, ach ní riachtanas é de ghnáth.

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo. €1,176.83 (ar an 1 Márta 2018) agus aisíocaíocht costas taistil.

Dátaí tosaigh: 1 Márta agus 1 Deireadh Fómhair 

Tuilleadh eolais: https://ec.europa.eu/stages/