Európai Bizottság

Az Európai Bizottság az EU végrehajtó szerve. Kizárólagos hatáskörébe tartozik az új uniós jogszabályjavaslatok kidolgozása, és ez az intézmény hajtja végre az Európai Parlament és az Európai Unió Tanácsa által hozott döntéseket.

Az Európai Bizottság szervezeti egységeinek irodái túlnyomórészt Brüsszelben és Luxembourgban találhatók. Az uniós intézmények közül messze a Bizottság foglalkoztatja a legtöbb embert. Alkalmazottainak egy része Európában dolgozik, de szerte a világon vannak munkatársai a különböző országokban működő küldöttségeken. A Bizottság több olyan állást kínál, melynek betöltése tudományos, nyelvi, statisztikai/közgazdasági vagy egyéb irányú szakértelmet igényel.

Munkavégzés helye(i): 

Szakmai gyakorlat

Szakmai gyakorlatok

Munkavégzés helye(i): Brüsszel (Belgium), Grange (Írország), Luxembourg (Luxemburg)
Intézmény / Ügynökség: Európai Bizottság
A szerződés típusa: Gyakornokok

Az Európai Bizottság gyakornoki programja a világ bármely országából érkező, felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek előtt nyitva áll.

Szakmai gyakorlatot számos különböző szakterületen lehet végezni – a közös bennük az, hogy mindegyik kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a fiatalok betekintsenek az Unió működésébe. A feladatok nagyon eltérőek lehetnek annak függvényében, hogy mely szervezeti egységnél kerül sor a gyakorlatra. Pályázhatók gyakornoki helyek többek között a versenyjog, a humánerőforrás, a környezetvédelem és a kommunikáció területén.

A gyakornokok hasonló feladatokat kapnak, mint az újonnan felvett diplomások. A gyakorlatban az alábbi tevékenységekről van szó: munkacsoportok és értekezletek megszervezése, információk gyűjtése, dokumentációk összeállítása, jelentések megírása, a Bizottsághoz intézett kérdések megválaszolása, illetve részvétel csoportértekezleteken és egyéb eseményeken. A munka jellege függ az adott intézménytől vagy szervezeti egységtől is: a Bizottságban szakmai gyakorlatukat töltő jogászok más feladatokat látnak el, mint a Számvevőszéken dolgozó közgazdászok, vagy mint a Parlamentben általános szakmai gyakorlatot végző személyek.

Kik jelentkezhetnek? Szakmai gyakorlatra bármilyen felsőfokú végzettséggel rendelkező személy jelentkezhet. A jelentkezéskor be kell mutatni a főiskolai/egyetemi diplomát vagy – ha azt még nem állították ki – a tanulmányok elvégzését igazoló egyetemi indexet. A gyakornokoknak nem kell uniós ország állampolgárságával rendelkezniük (bizonyos számú gyakornoki pozíció nem uniós állampolgárságú gyakornokok számára van fenntartva). Általában elvárás azonban, hogy a jelentkezők legalább két uniós nyelvet ismerjenek. A munkatapasztalat vagy a posztgraduális végzettség előnyt jelent, de általában nem kötelező.

Időtartam: 5 hónap

Kapnak-e fizetést a gyakornokok? Igen. A gyakornoki fizetés 2018. március 1-jétől 1176,83 euró, plusz az útiköltség-térítés.

Mikor lehet kezdeni? Minden évben március 1-jén és október 1-jén. 

További információk: https://ec.europa.eu/stages/