Europos Komisija

Europos Komisija yra ES vykdomoji institucija. Tik ji atsako už naujų Europos teisės aktų pasiūlymų rengimą, be to, ji įgyvendina Europos Parlamento ir ES Tarybos sprendimus.

Dauguma Europos Komisijos biurų yra Briuselyje (Belgija) ir Liuksemburge. Komisija iš visų ES institucijų turi daugiausiai darbuotojų. Jie dirba ES šalyse ir delegacijose visame pasaulyje. Nemažai specializuotų postų siūloma žmonėms, kurių kvalifikacija susijusi su, pavyzdžiui, moksliniais tyrimais, kalbomis, statistika ir ekonomika.

Stažuotės

Stažuotės

Vieta/os: Briuselis (Belgija), Grange (Airija), Liuksemburgas (Liuksemburgas)
Institucija/Agentūra: Europos Komisija
Etatų rūšys: Stažuotojas

Europos Komisijos stažuočių programoje gali dalyvauti universitetų absolventai iš viso pasaulio.

Galima atlikti įvairių sričių stažuotes – tai puiki proga iš arti susipažinti su ES institucijų veikla. Koks tai bus darbas, labai priklausys nuo to, kurioje tarnyboje dirbsite. Galima padirbėti konkurencijos teisės, žmogiškųjų išteklių, aplinkos politikos, komunikacijos ir daugelyje kitų sričių.

Stažuotojams skiriamos tokios pačios užduotys kaip ir ką tik įdarbintiems naujiems darbuotojams. Praktiškai tai reiškia, kad turbūt teks organizuoti darbo grupes ir susitikimus, rinkti informaciją ir dokumentus, rengti ataskaitas ir atsakinėti į klausimus, dalyvauti skyrių posėdžiuose ir kituose renginiuose. Taip pat reikės vykdyti konkrečiam padaliniui būdingas užduotis – teisininkai Komisijoje dirbs visiškai kitokį darbą negu ekonomistai Audito Rūmuose arba bendrojo profilio darbuotojai Parlamente.

Paraiškas teikti gali: stažuočių paraiškas gali teikti bet kokio dalyko absolventai, įgiję atitinkamą laipsnį (jei mokslų baigimo pažymėjimas dar neįteiktas, paprastai galima pateikti studijų knygelės išrašą). ES pilietybė nebūtina (šiek tiek vietų numatyta skirti ne ES šalių piliečiams), bet paprastai reikalaujama mokėti dvi ES kalbas. Darbo patirtis ir pouniversitetinės studijos yra privalumas, bet paprastai to nereikalaujama.

Trukmė: 5 mėnesiai

Mokamas atlyginimas: taip. Nuo 2018 m. kovo 1 d. – 1 176,83 EUR; padengiamos kelionės išlaidos.

Pradžios datos: kovo 1 d. ir spalio 1 d. 

Daugiau informacijos: https://ec.europa.eu/stages/