Europese Commissie

De Europese Commissie is het uitvoerend orgaan van de EU. Zij mag als enige voorstellen voor nieuwe Europese wetgeving opstellen en zij voert de besluiten van het Europees Parlement en de Raad van de EU uit.

De meeste kantoren van de Commissie bevinden zich in Brussel en Luxemburg. De Commissie is veruit de grootste werkgever onder de EU-instellingen, met personeel in Europa en kantoren over de hele wereld. Zij reserveert een aantal plaatsen voor specialisten, bijvoorbeeld op het gebied van wetenschap, talen of statistiek en economie.

Standplaatsen: 

Stage

Stages

Standplaatsen: Brussel (België), Grange (Ierland), Luxemburg (Luxemburg)
Instelling/Agentschap: Europese Commissie
Dienstverband: Trainee

De stageplaatsen bij de Europese Commissie staan open voor academici uit de hele wereld.

Er zijn stages op allerlei gebieden, die een goed beeld geven van wat werken bij de EU inhoudt. Het werk is afhankelijk van de dienst waarbij je stage gaat lopen. Je zult je bijvoorbeeld moeten bezighouden met mededingingsrecht, personeelszaken, milieubeleid, communicatie enz.

Stagiairs krijgen hetzelfde soort werk als degenen die pas in dienst zijn genomen. In de praktijk betekent bijvoorbeeld dat je deelneemt aan werkgroepen, informatie en documentatie verzamelt, verslagen opstelt, vragen beantwoordt en deelneemt aan vergaderingen en evenementen. Sommige taken zijn specifiek voor de afdeling waarbij je werkt. Zo doet een jurist bij de Commissie heel ander werk dan een econoom bij de Rekenkamer of een generalist bij het Parlement.

Voor wie? Het maakt niet uit wat je gestudeerd hebt, als je maar een universitair diploma hebt (en als het nog niet officieel is uitgereikt, kunt je meestal wel al een verklaring krijgen). Anders dan voor een vaste baan, hoef je voor een stage geen EU-burger te zijn (een klein aantal plaatsen is gereserveerd voor mensen van buiten de EU). Je moet wel twee EU-talen spreken. Werkervaring en een postdoctorale opleiding zijn een pre, maar geen must.

Hoe lang? 5 maanden

Betaald? Ja, 1 176,83 euro per maand (maart 2018) plus reiskostenvergoeding.

Begindata: 1 maart of 1 oktober 

Meer informatie: https://ec.europa.eu/stages/