Komisja Europejska

Komisja Europejska jest organem wykonawczym Unii Europejskiej. Jako jedyna jest odpowiedzialna za opracowywanie projektów nowych aktów prawa unijnego. Odpowiada również za wdrażanie decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady UE.

Większość budynków Komisji znajduje się w Brukseli i w Luksemburgu. To Komisja zatrudnia najwięcej pracowników w porównaniu z innymi instytucjami UE – pracują oni zarówno w biurach w Europie, jak i w delegaturach na całym świecie. Komisja regularnie poszukuje specjalistów z różnych dziedzin: naukowców, lingwistów i ekonomistów/statystyków.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Lokalizacja: Bruksela (Belgia), Grange (Irlandia), Luksemburg (Luksemburg)
Instytucja/agencja: Komisja Europejska
Typ umowy o pracę: Stażysta

Program staży Komisji Europejskiej jest skierowany do absolwentów uczelni wyższych z całego świata.

Zakres tematyczny staży jest bardzo szeroki. Są one wyjątkową okazją, aby na własne oczy przekonać się, w jaki sposób działają instytucje UE. Rodzaj wykonywanych obowiązków zależy w dużej mierze od działu. Działy przyjmujące stażystów zajmują się prawem konkurencji, zasobami ludzkimi, polityką ochrony środowiska, komunikacją i wieloma innymi dziedzinami.

Stażystom powierza się zadania podobne do tych, które wykonują nowo zatrudnieni absolwenci studiów wyższych. W praktyce oznacza to na przykład organizację pracy grup roboczych i spotkań, opracowywanie zestawień informacyjnych i dokumentów, przygotowywanie sprawozdań i odpowiadanie na zapytania, jak również udział w zebraniach działów i innych spotkaniach. Niektóre zadania są charakterystyczne dla konkretnych działów określonych instytucji – prawnicy w Komisji zajmują się innymi zagadnieniami niż ekonomiści z Trybunału Obrachunkowego lub urzędnicy o profilu ogólnym w Parlamencie.

Kto może się zgłosić: Absolwenci studiów dowolnego kierunku, pod warunkiem że już uzyskali dyplom (jeśli dyplom nie został jeszcze wydany, z reguły wystarczy wykaz zaliczeń). Posiadanie obywatelstwa UE nie jest konieczne (niewielka część miejsc jest przeznaczona dla stażystów z krajów spoza UE). Jednak z reguły wymagana jest znajomość dwóch języków UE. Doświadczenie zawodowe i studia podyplomowe są atutem, ale nie są niezbędne.

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż odpłatny: Tak – 1 176,83 euro od 1 marca 2018 r. i zwrot kosztów podróży

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 marca i 1 października 

Więcej informacji: https://ec.europa.eu/stages/