Comisia Europeană

Comisia Europeană este organismul executiv al UE. Ea elaborează propuneri de acte legislative și pune în aplicare deciziile Parlamentului European și ale Consiliului UE.

Majoritatea birourilor Comisiei se află la Bruxelles (Belgia) și Luxemburg. Comisia, al cărei personal lucrează în Europa și în reprezentanțele și delegațiile din toată lumea, este cel mai mare angajator dintre instituțiile UE. O parte dintre posturi sunt specializate, de exemplu pentru persoane cu pregătire în domenii științifice, limbi străine sau statistică și economie.

Stagiari

Stagii

Locații: Bruxelles (Belgia), Grange (Irlanda), Luxemburg (Luxemburg)
Instituție/Agenție: Comisia Europeană
Tip de contract: Stagiar

Programul de stagii al Comisiei Europene este deschis tuturor absolvenților de studii universitare din Europa, dar și din restul lumii.

Stagiile permit cunoașterea, din interior, a activității instituțiilor europene. Natura atribuțiilor depinde de departamentul în care veți fi repartizat. Domeniile sunt foarte variate, de la dreptul concurenței, resurse umane și politica de mediu, până la comunicare, traducere etc.

Stagiarii au același tip de sarcini ca și absolvenții nou recrutați. De exemplu, organizează grupuri de lucru și reuniuni, compilează informații și documentație, pregătesc rapoarte, răspund la cererile de informații și participă la ședințe de unitate și la alte activități. În funcție de departament, pot avea și sarcini mai speciale. Juriștii care lucrează la Comisie nu vor face același lucru ca economiștii de la Curtea de Conturi sau generaliștii de la Parlament.

Candidați eligibili: Absolvenți de studii universitare din orice domeniu (dacă diploma nu a fost încă eliberată, dovada absolvirii se poate face cu ajutorul foii matricole). Deși nu este obligatoriu să fiți cetățean al UE (un număr redus de locuri este de altfel rezervat cetățenilor din țări terțe), trebuie în general să cunoașteți două limbi oficiale ale UE. Experiența profesională și studiile postuniversitare constituie un avantaj, fără a fi însă obligatorii.

Durata: 5 luni

Plătit: Da. 1 176,83 EUR începând de la 1 martie 2018 și rambursarea costurilor de deplasare.

Date de începere: 1 martie și 1 octombrie 

Mai multe informații: https://ec.europa.eu/stages/