Európska komisia

Európska komisia je výkonným orgánom EÚ. Je sama zodpovedná za vypracovanie návrhov nových právnych predpisov EÚ a vykonáva rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie.

Väčšina kancelárií Európskej komisie sa nachádza v Bruseli (Belgicko) a v Luxemburgu. Komisia je zďaleka najväčším zamestnávateľom v rámci inštitúcií EÚ, pričom zamestnancov má v Európe a kancelárie po celom svete. Dostupných je mnoho špecializovaných pozícií, napríklad pre ľudí so vzdelaním v oblasti vedy, jazykov alebo štatistiky/ekonómie.

Miesto(-a): 

Stáž

Stáže

Miesto(-a): Brusel (Belgicko), Grange (Írsko), Luxemburg (Luxembursko)
Inštitúcia/agentúra: Európska komisia
Druh zmluvy: Stážisti

Na programe stáží Európskej komisie sa môžu zúčastniť absolventi vysokých škôl z celého sveta.

Stáže sú k dispozícii v mnohých oblastiach a ponúkajú výbornú príležitosť oboznámiť sa s prácou Európskej únie. Náplň práce do veľkej miery závisí od toho, kde (t. j. na akom útvare) bude vaša stáž prebiehať. Môže ísť o oblasť práva hospodárskej súťaže, ľudských zdrojov, environmentálnej politiky, komunikácie atď.

Stážisti vykonávajú tie isté úlohy ako novoprijatí absolventi. V praxi to môže znamenať organizovanie pracovných skupín a stretnutí, zhromažďovanie informácií a dokumentácie, prípravu správ a odpovedí na otázky, ako aj účasť na schôdzach oddelenia a iných podujatiach. Niektoré úlohy sú viac špecifické pre jednotlivé odbory. Napríklad právnici v Komisii budú robiť celkom iné veci ako ekonómovia na Dvore audítorov alebo úradníci v Parlamente.

Kto sa môže prihlásiť: Prihlásiť sa môžu čerství absolventi vysokých škôl v ľubovoľnom odbore, ktorým už bol udelený titul (ak ešte nedošlo k oficiálnemu udeľovaniu titulov, môžete namiesto diplomu predložiť výpis výsledkov štúdia). Stážisti nemusia byť občanmi EÚ (malý počet miest je rezervovaných aj pre občanov krajín mimo EÚ), ale vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch úradných jazykov Únie. Pracovné skúsenosti a postgraduálne štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno. 1 176,83 € od 1. marca 2018 a náhrada cestovných výdavkov.

Dátumy nástupu: 1. marec a 1. október 

Ďalšie informácie: https://ec.europa.eu/stages/