Evropska komisija

Evropska komisija je izvršni organ EU. Je edina odgovorna za pripravo predlogov nove evropske zakonodaje in izvaja odločitve Evropskega parlamenta in Sveta EU.

Večina služb Evropske komisije je v Bruslju (Belgija) in Luxembourgu. Evropska komisija ima od vseh institucij EU zdaleč največ zaposlenih. Njeni uslužbenci delajo tudi na predstavništvih povsod v Evropi in drugod po svetu. Institucije zaposlujejo tudi veliko število specialistov, denimo s področja znanosti, jezikov ali statistike/ekonomije.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Pripravništva

Lokacija/-e: Bruselj (Belgija), Grange (Irska), Luxembourg (Luksemburg)
Institucija/Agencija: Evropska komisija
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva Evropske komisije je namenjen univerzitetnim diplomantom z vsega sveta.

Pripravništvo je možno na različnih področjih in omogoča podrobnejše spoznavanje delovanja institucij EU. Delovne naloge so odvisne od tega, kateri službi pripada delovno mesto. Pripravnike pogosto iščejo na področju konkurenčne zakonodaje, človeških virov, okoljske politike, komuniciranja in drugih.

Pripravniki opravljajo enake naloge kot novozaposleni diplomanti. V praksi to pomeni, da organizirajo delovne skupine in sestanke, zbirajo informacije in dokumentacijo, pripravljajo poročila in odgovarjajo na vprašanja, sodelujejo na sestankih enote in drugih dogodkih. Vsaka služba ima tudi svoje posebne naloge – pravniki v Komisiji bodo opravljali drugačne naloge kot ekonomisti na Računskem sodišču ali splošni uslužbenci v Parlamentu.

Kdo se lahko prijavi: Diplomanti vseh smeri, ki že imajo diplomo (predložiti je treba prepis ocen, če diploma še ni bila podeljena). Državljanstvo EU ni obvezno (manjše število mest je rezervirano za državljane držav zunaj EU), navadno pa je potrebno znanje dveh jezikov EU. Delovne izkušnje in podiplomska izobrazba pomenijo prednost, niso pa nujne.

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: Da. 1 176,83 evrov s 1. marcem 2018 ter povračilo za potne stroške.

Začetek: 1. marec in 1. oktober 

Več informacij: https://ec.europa.eu/stages/