Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (ACER) Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

(ACER) Агенция за сътрудничество между регулаторите на енергия

Агенцията допълва и координира на европейско равнище работата на националните регулатори на енергия и работи за създаването на единен енергиен пазар на ЕС за електроенергия и природен газ.

Местоположение (-я): 

Стаж

Стажове

Начало на процедурата за кандидатстване: 29/04/2019 - 00:00
Краен срок: няма краен срок за кандидатстване
Местоположение (-я): Любляна (Словения)
Вид на договора: Стажант

 

Стажантската програма е насочена главно към младите висшисти, без да се изключват лицата, които в рамките на обучение през целия живот наскоро са завършили висше образование и са в началото на нова професионална кариера. 

Кой може да кандидатства: 

  • Граждани на държава от Европейския съюз, които са навършили 18 години.
  • Кандидатите трябва да имат образователна степен, която съответства на завършено висше образование и е удостоверена с диплома (която е издадена в държава – членка на ЕС, или за която е издадено удостоверение за еквивалентност от орган на държава членка), когато нормалната продължителност на висшето образование е поне 3 години.
  • Кандидатите не трябва да са провеждали или да провеждат какъвто и да е стаж в институция или орган на Европейския съюз или да са работили или работят в институция или орган на Европейския съюз.

Продължителност: 6 месеца

Заплащане: Да. 600 евро месечно заплащане и 350 евро за квартирни разходи.

Начални дати: 1 септември или 1 март.

За повече информация: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie…