Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (ACER) Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

(ACER) Agentura pro spolupráci energetických regulačních orgánů

Agentura ACER doplňuje a koordinuje činnosti národních energetických regulačních orgánů na celounijní úrovni a usiluje o dokončení jednotného trhu EU s energií, a to pro elektřinu a zemní plyn.

Lokalita/y: 

Odborná stáž

Stáže

Přihlášku lze podat od: 29/04/2019 - 00:00
Termín pro podání přihlášky: Nebyla stanovena žádná lhůta
Lokalita/y: Lublaň (Slovinsko)
Druh smlouvy: Stáže

 

Program stáží se zaměřuje především na mladé absolventy vysokých škol. Nicméně to neznamená, že by se o ně nemohli ucházet i ti, kteří v rámci celoživotního vzdělávání získali vysokoškolský diplom teprve nedávno a jsou na začátku své nové profesní dráhy. 

Kdo může podat přihlášku: 

  • Státní příslušníci členského státu Evropské unie, kteří dosáhli věku 18 let.
  • Žadatel musí mít dokončené minimálně tříleté vysokoškolské vzdělání doložené diplomem (uděleným v některém z členských států EU nebo na nějž se vztahují osvědčení o rovnocennosti vydané orgány členských států).
  • Podmínkou je, že žadatel nebyl či není na jakékoli stáži u některého z orgánů či institucí Evropské unie, nebo nebyl či není zaměstnán v některém z orgánů či institucí Unie.

Doba trvání stáže: 6 měsíců

Placená stáž: ano, 600 EUR (měsíční stipendium) a 350 EUR (příspěvek na ubytování)

Datum zahájení stáže: 1. září nebo 1. března

Více informací: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie…