Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (ACER) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

(ACER) Οργανισμός Συνεργασίας των Ρυθμιστικών Αρχών Ενέργειας

Ο οργανισμός συμπληρώνει και συντονίζει το έργο των εθνικών ρυθμιστικών αρχών ενέργειας σε επίπεδο ΕΕ και συμβάλλει στην ολοκλήρωση της ενιαίας αγοράς ενέργειας όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.

Πρακτική άσκηση

Πρακτική άσκηση

Έναρξη υποβολής υποψηφιοτήτων: 29/04/2019 - 00:00
Προθεσμία: καμία προθεσμία υποβολής αίτησης
Τόπος/οι:: Λιουμπλιάνα (Σλοβενία)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

 

Το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται κυρίως σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου, χωρίς να αποκλείονται και όσοι, στο πλαίσιο της διά βίου μάθησης, απέκτησαν πρόσφατα πτυχίο πανεπιστημίου και ξεκινούν τώρα την επαγγελματική τους σταδιοδρομία. 

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: 

  • Υπήκοοι των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ηλικίας τουλάχιστον 18 ετών.
  • Οι αιτούντες πρέπει να έχουν επίπεδο σπουδών που αντιστοιχεί σε πλήρεις πανεπιστημιακές σπουδές πιστοποιούμενες με πτυχίο (το οποίο έχει αποκτηθεί σε κράτος μέλος της ΕΕ ή συνοδεύεται από πιστοποιητικό ισοτιμίας που έχει εκδοθεί από αρχή κράτους μέλους), εφόσον η κανονική περίοδος των πανεπιστημιακών σπουδών είναι τρία ή περισσότερα έτη.
  • Οι αιτούντες πρέπει να μην έχουν ήδη συμμετάσχει σε καμία πρακτική εκπαίδευση σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ούτε να έχουν ήδη εργαστεί σε όργανο ή οργανισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διάρκεια: 6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι. 600 ευρώ (μηνιαία αμοιβή) και 350 ευρώ (επίδομα στέγασης).

Ημερομηνίες έναρξης: 1η Σεπτεμβρίου ή 1η Μαρτίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie…