Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (ACER) Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

(ACER) Energeetikasektorit Reguleerivate Asutuste Koostööamet

Amet täiendab ja kooskõlastab riiklike energiasektorit reguleerivate asutuste tööd ELi tasandil. Selle eesmärk on ühtse ELi energiaturu loomine elektri ja maagaasi jaoks.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

Praktika

Avaldamise kuupäev: 29/04/2019 - 00:00
Tähtaeg: taotluse esitamise kuupäeva ei ole määratletud
Asukoht(asukohad): Ljubljana (Sloveenia)
Lepingu liik: Praktikant

 

Praktikaprogramm on mõeldud peamiselt noortele ülikoolilõpetanutele, kuid selles võivad osaleda ka need, kes on elukestva õppe raames hiljuti akadeemilise kraadi omandanud ja alustavad uut karjääri. 

Kes saavad kandideerida: 

  • Vähemalt 18aastased Euroopa Liidu liikmesriikide kodanikud.
  • Kandidaadi haridustase peab vastama lõpetatud ülikooliõppele, mis kestab tavapäraselt vähemalt kolm aastat ning mida tõendab diplom (mis on välja antud ELi liikmesriigis või mille kohta on liikmesriigi ametiasutus välja andnud samaväärsuse tõendi).
  • Kandidaadil ei tohi olla mõnest Euroopa Liidu institutsioonist või asutusest saadud varasemat praktika- või töökogemust ja ta ei tohi olla kandideerimise ajal mõnes Euroopa Liidu institutsioonis või asutuses praktikat läbimas või tööl.

Kestus: 6 kuud

Tasustatud: jah. 600 eurot (igakuine toetus) ja 350 eurot (majutustoetus).

Alguskuupäevad: 1. september või 1. märts.

Lisateave: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie…