Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (ACER) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

(ACER) Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki

Agencja uzupełnia i koordynuje pracę krajowych organów regulacyjnych na szczeblu UE oraz działa na rzecz ukończenia realizacji jednolitego rynku energii w UE obejmującego energię elektryczną i gaz ziemny.

Lokalizacja: 

Staż

Staże

Aktualne procedury naboru: 29/04/2019 - 00:00
Termin: brak terminu nadsyłania zgłoszeń
Lokalizacja: Lublana (Słowenia)
Typ umowy o pracę: Stażysta

 

Staże skierowane są głównie do młodych absolwentów szkół wyższych, również do tych, którzy w ramach uczenia się przez całe życie niedawno uzyskali dyplom ukończenia studiów wyższych i znajdują się u progu kariery zawodowej. 

Kto może się zgłosić: 

  • Obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy mają 18 lat lub więcej.
  • Kandydaci muszą posiadać poziom wykształcenia odpowiadający ukończonym studiom wyższym, trwającym normalnie trzy lata lub dłużej, potwierdzony dyplomem ukończenia studiów (wydanym w jednym z państw członkowskich UE lub w odniesieniu do którego organy jednego z tych państw wydały świadectwo równoważności).
  • O staż nie mogą ubiegać się kandydaci, którzy w przeszłości odbywali lub aktualnie odbywają staż w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej. Do stażu nie kwalifikują się też osoby, które kiedykolwiek pracowały lub aktualnie pracują w jednej z instytucji lub jednym z organów Unii Europejskiej.

Czas trwania: 6 miesięcy

Staż płatny: Tak 600 euro (stypendium miesięczne) i 350 euro (dodatek na zakwaterowanie).

Terminy rozpoczęcia stażu: 1 września lub 1 marca.

Więcej informacji: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie…