Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov

(ACER) Agentúra pre spoluprácu energetických regulačných orgánov

Agentúra dopĺňa a koordinuje činnosti národných energetických regulačných orgánov na úrovni EÚ a usiluje sa o dokončenie jednotného trhu EÚ s energiou, a to pre elektrinu a zemný plyn.

Stáž

Stáže

Začiatok obdobia podávania žiadostí: 29/04/2019 - 00:00
Dátum uzávierky: Bez lehoty na prihlásenie
Miesto(-a): Ľubľana (Slovinsko)
Druh zmluvy: Stážisti

 

Program stáží sa zameriava najmä na mladých absolventov vysokých škôl. To však neznamená, že by sa o tieto stáže nemohli uchádzať aj tí, ktorí v rámci celoživotného vzdelávania získali vysokoškolský diplom iba nedávno a sú na začiatku novej profesionálnej dráhy. 

Kto sa môže prihlásiť: 

  • Štátni príslušníci členského štátu Európskej únie, ktorí dosiahli vek 18 rokov.
  • Žiadatelia musia mať vzdelanie zodpovedajúce ukončenému minimálne trojročnému vysokoškolskému štúdiu osvedčené diplomom udeleným v niektorom z členských štátoch EÚ alebo osvedčením o rovnocennosti vydaným orgánmi členských štátov.
  • Podmienkou je, že žiadatelia neboli a nie sú na žiadnej stáži v rámci inštitúcie alebo orgánu Európskej únie, ani neboli a nie sú v zamestnaneckom pomere akéhokoľvek druhu v žiadnej z inštitúcií alebo orgáne Európskej únie.

Trvanie: 6 mesiacov

Platená stáž: Áno. 600 EUR (mesačný grant) a 350 EUR (príspevok na ubytovanie).

Dátumy nástupu: 1. septembra alebo 1. marca.

Ďalšie informácie: https://www.acer.europa.eu/en/The_agency/Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancie…