Начало > Възможности за работа > Агенции и институции > (EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

(EUIPO) Служба на Европейския съюз за интелектуална собственост

EUIPO е службата на Европейския съюз за интелектуална собственост. Тя отговаря за управлението на системите за търговска марка на ЕС и регистриран промишлен дизайн на Общността. Тя работи със службите по интелектуална собственост на държавите от ЕС и с международни партньори, за да предложи сходни процедури за регистрация на марки и дизайни в Европа и по света.

Местоположение (-я): 

Стаж

Служба на ЕС за интелектуална собственост — професионална стажантска програма (Pan-European Seal Programme)

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Тази схема предоставя уникална възможност за млади висшисти да се запознаят с работата на Европейския съюз като цяло и по-специално с работата на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Това е също и шанс за участниците да приложат на практика знанията, придобити по време на тяхното обучение, най-вече в съответните им области на компетентност. Освен това стажът им помага да разберат целите и процедурите, свързани с марката на Европейския съюз и системата за дизайни на Общността, както и с нарушения на правата върху интелектуалната собственост и правоприлагането.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 12 месеца

Заплащане: Да.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Служба на ЕС за интелектуална собственост — млади специалисти

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Тази стажантска програма има за цел да даде възможност на млади специалисти да се запознаят с работата на Европейския съюз като цяло и по-специално със дейностите на Службата на ЕС за интелектуална собственост. Тя ще им позволи да приложат на практика придобитите по време на обучението си знания и да натрупат първоначален професионален опит, най-вече в техните конкретни сфери на компетентност.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 12 месеца и 2 седмици.

Заплащане: Да.

Начални дати: Между 1 септември и 15 октомври.

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Служба на ЕС за интелектуална собственост — младши служители по индустриална собственост

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Службата на ЕС за интелектуална собственост (EUIPO) предлага платени стажове за младши служители от национални и международни ведомства за индустриална собственост. В рамките на стажовете се предлага техническо обучение в специфични за администрацията по индустриална собственост области, по-специално по отношение на търговски марки и дизайни. Те дават възможност на стажантите да научат за услугите на EUIPO за електронна регистрация, да наблюдават методите на управление и стратегиите и да получат познания за базите данни на EUIPO и по технически въпроси. Стажантите работят и в други специфични области на експертни познания, като например човешки ресурси, комуникации или информационни технологии.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 5 месеца

Заплащане: Да.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Служба на ЕС за интелектуална собственост — Неплатени стажове

Местоположение (-я): Аликанте (ИСПАНИЯ)
Вид на договора: Стажант

Тази стажантска програма е предназначена за лица, завършили висше образование, които в хода на своето следване или в някакъв друг контекст вече са натрупали известен първоначален опит в областите на дейност на Службата.

Кой може да кандидатства: Граждани на държави от и извън ЕС, които са завършили поне първия цикъл на висшето образование, удостоверено с официален документ от университет, и имат работни познания по поне един от петте работни езика на Службата (английски, френски, немски, италиански и испански).

Продължителност: 2 — 6 месеца

Заплащане: Не.

Начални дати: Текущо

За повече информация: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships