Úvod > PRACOVNÍ NABÍDKY > Institutions and agencies > (EUIPO) Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

(EUIPO) Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví spravuje ochranné známky EU a zapsané průmyslové vzory Společenství. Spolupracuje rovněž s příslušnými úřady průmyslového vlastnictví členských států EU a mezinárodními partnery s cílem zajišťovat podobné prostředí pro zápis ochranných známek a průmyslových vzorů v Evropě i na celém světě.

Odborná stáž

EUIPO - Program Pan-European Seal

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Díky tomuto programu mají čerství absolventi vysokoškolského studia jedinečnou příležitost seznámit se s činností úřadu EUIPO a s fungováním EU obecně. Zároveň budou moci uplatnit v praxi své znalosti a dovednosti získané během studia, a to především v oblastech jejich specifických kompetencí. Získají hlubší znalosti cílů úřadu a jeho postupů týkající se ochranných známek Evropské unie, systému průmyslových vzorů Společenství a dále otázek porušení a prosazování práva v oblasti duševního vlastnictví.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 12 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Mladí odborníci

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Stáž je určena mladým odborníkům, kteří díky ní získají praktické zkušenosti s fungováním Evropské unie obecně, zejména pak úřadu EUIPO. Kromě toho budou mít příležitost uplatnit své znalosti a dovednosti získané během studia a dosavadní profesní praxe, a to především v oblastech jejich specifických kompetencí.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 12 měsíců a 2 týdny

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: od 1. září do 15. října

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Mladí odborníci na otázky duševního vlastnictví

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Úřad Evropské unie pro duševní vlastnictví (EUIPO) nabízí placené odborné stáže pro mladé pracovníky z vnitrostátních a mezinárodních úřadů průmyslového vlastnictví. Účastníci budou během stáže odborně vyškoleni v různých specifických oblastech správy duševního vlastnictví s důrazem na ochranné známky a vzory. Získají jedinečnou příležitost seznámit se s tím, jak funguje služba elektronické registrace úřadu EUIPO, sledovat metodiku řízení a vytváření strategií a získat hlubší odborné znalosti fungování databází úřadu. Účastníci stáže mohou v rámci úřadu působit i v jiných odborných oblastech, jako jsou lidské zdroje, komunikační oddělení nebo IT.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 5 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Neplacené stáže

Lokalita/y: Alicante (Španělsko)
Druh smlouvy: Stáže

Stáže jsou určeny absolventům vysokých škol, kteří již získali během svého studia nebo jinde určité zkušenosti v oblasti činnosti úřadu.

Kdo může podat přihlášku: Občané členských států Evropské unie i nečlenských zemí, kteří dokončili alespoň první cyklus vysokoškolského studia, získali příslušný titul a mají odpovídající znalost jednoho z pěti pracovních jazyků úřadu (angličtina, francouzština, italština, němčina a španělština).

Doba trvání stáže: 2-6 měsíců

Placená stáž: ano

Datum zahájení stáže: průběžně během roku

Více informací: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships