Forside > Jobmuligheder > Institutions and agencies > (EUIPO) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

(EUIPO) Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret

EUIPO er ansvarlig for at forvalte EU-varemærket og det registrerede EF-design. Kontoret arbejder desuden sammen med EU-landenes kontorer for intellektuel ejendomsret og en række internationale partnere på at give brugere i Europa og resten af verden den samme oplevelse, når de registrerer varemærker og design.

Sted/steder: 

Praktik

EUIPO - Pan-European Seal Programme

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

Denne ordning giver unge universitetsuddannede en enestående mulighed for at få førstehåndserfaring med EU generelt og med EUIPO mere specifikt. Det er også en mulighed for at bruge det, de har lært på deres studier, i praksis, især inden for deres specifikke kompetenceområde. Ordningen vil desuden hjælpe dem med at forstå målene med og procedurerne for EU-varemærket og EF-designsystemet samt for håndhævelse og krænkelser af intellektuelle ejendomsrettigheder.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 12 måneder

Lønnet? Ja

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Unge erhvervsudøvere

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

Denne praktikordning skal give unge erhvervsudøvere praktisk erfaring med EU generelt og EUIPO i særdeleshed samt give dem mulighed for at bruge det, de har lært på deres studie eller gennem tidligere job, i praksis, særligt inden for deres specifikke kompetenceområde.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 12 måneder og 2 uger.

Lønnet? Ja

Startdato: Mellem 1. september og 15. oktober

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - unge medarbejdere inden for intellektuel ejedomsret

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

EUIPO tilbyder praktikophold med tilskud til yngre medarbejdere på nationale og internationale kontorer for industriel ejendomsret. Praktikopholdene omfatter teknisk undervisning inden for specifikke områder af administration af intellektuelle ejendomsrettigheder, særligt med hensyn til varemærker og design. Det er en mulighed for at lære om EUIPO's e-registreringstjeneste, overvære forvaltningsteknikker og -strategier, forstå EUIPO's databaser og erhverve teknisk viden. Praktikanterne arbejder også inden for andre specifikke ekspertiseområder såsom HR, kommunikation eller informationsteknologi.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 5 måneder

Lønnet? Ja

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Ulønnede praktikophold

Sted/steder: Alicante (Spanien)
Kontrakttype: Praktikant

Dette praktikprogram er for universitetsuddannede, som i løbet af deres studie eller på anden måde allerede har fået en vis erfaring inden for EUIPO's arbejdsområde.

Hvem kan søge? Personer, som har gennemført mindst første del af en videregående uddannelse og fået et eksamensbevis derpå, og som har praktisk kendskab til et af EU's fem officielle arbejdssprog (engelsk, fransk, tysk. italiensk og spansk).

Varighed: 2-6 måneder

Lønnet? Nej

Startdato: Løbende

Flere oplysninger: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships