Αρχική σελίδα > Θέσεις εργασίας > Institutions and agencies > (EUIPO) Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(EUIPO) Γραφείο Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Το EUIPO είναι υπεύθυνο για τη διαχείριση του εμπορικού σήματος της ΕΕ και του καταχωρισμένου κοινοτικού σχεδίου ή υποδείγματος. Επίσης, συνεργάζεται με τα γραφεία διανοητικής ιδιοκτησίας των κρατών μελών της ΕΕ και με διεθνείς εταίρους με στόχο την εναρμόνιση των πρακτικών καταχώρισης εμπορικών σημάτων, σχεδίων και υποδειγμάτων στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο.

Πρακτική άσκηση

EUIPO - Πρόγραμμα «Pan-European Seal»

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Η πρακτική αυτή άσκηση δίνει σε νέους πτυχιούχους πανεπιστημίου τη δυνατότητα να ζήσουν μια μοναδική εμπειρία και να γνωρίσουν από κοντά την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, και το Γραφείο ειδικότερα. Τους δίνει επίσης την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τις σπουδές τους, κυρίως στους τομείς εξειδίκευσής τους. Επιπλέον, τους βοηθά να κατανοήσουν τους στόχους και τις διαδικασίες που σχετίζονται με το σύστημα εμπορικών σημάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το σύστημα κοινοτικών σχεδίων και υποδειγμάτων, καθώς και με θέματα παραβιάσεων και επιβολής των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 12 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Νέοι επαγγελματίες

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Σκοπός αυτού του προγράμματος πρακτικής άσκησης είναι να εφοδιάσει νέους επαγγελματίες με πρακτική εμπειρία σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση γενικά, και το EUIPO ειδικότερα, καθώς και να τους δώσει την ευκαιρία να αξιοποιήσουν τις γνώσεις που απόκτησαν κατά τις σπουδές τους και τις πρώτες τους θέσεις εργασίας, κυρίως στους τομείς της εξειδίκευσής τους.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 12 μήνες και 2 εβδομάδες.

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Μεταξύ 1ης Σεπτεμβρίου και 15ης Οκτωβρίου.

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Νέοι υπάλληλοι γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Το EUIPO προσφέρει αμειβόμενες θέσεις πρακτικής άσκησης σε νέους υπαλλήλους εθνικών και διεθνών γραφείων βιομηχανικής ιδιοκτησίας. Οι θέσεις αυτές παρέχουν τεχνική κατάρτιση σε συγκεκριμένους τομείς διαχείρισης της βιομηχανικής ιδιοκτησίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα εμπορικά σήματα, τα σχέδια και τα υποδείγματα. Παράλληλα, δίνουν στους ασκουμένους τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής καταχώρισης του EUIPO, να γνωρίσουν από κοντά τις τεχνικές και στρατηγικές διαχείρισης και να εξοικειωθούν με τις βάσεις δεδομένων και την τεχνογνωσία του EUIPO. Οι ασκούμενοι αναλαμβάνουν επίσης καθήκοντα σε άλλους τομείς εμπειρογνωσίας, όπως οι ανθρώπινοι πόροι και οι τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, πιστοποιημένο από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 5 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Μη αμειβόμενη πρακτική άσκηση

Τόπος/οι:: Αλικάντε (Ισπανια)
Είδος σύμβασης: Ασκούμενος

Αυτό το πρόγραμμα πρακτικής άσκησης απευθύνεται σε πτυχιούχους πανεπιστημίου οι οποίοι, κατά τη διάρκεια των σπουδών τους ή με άλλο τρόπο, έχουν ήδη αποκτήσει κάποια αρχική εμπειρία στα θέματα εργασίας του Γραφείου.

Ποιοι μπορούν να υποβάλουν αίτηση: Υπήκοοι κρατών μελών της ΕΕ καθώς και χωρών εκτός της ΕΕ, οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει τουλάχιστον τον πρώτο κύκλο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, όπως πιστοποιείται από επίσημο έγγραφο του πανεπιστημίου, και γνωρίζουν σε επίπεδο εργασίας μία από τις πέντε γλώσσες εργασίας του Γραφείου (αγγλικά, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά και ισπανικά).

Διάρκεια: 2-6 μήνες

Αμειβόμενη θέση: Ναι.

Ημερομηνίες έναρξης: Σε εξέλιξη

Περισσότερες πληροφορίες: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships