Avaleht > Töövõimalused > Institutions and agencies > (EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

(EUIPO) Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Amet

Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti ülesandeks on hallata ELi kaubamärke ja ühenduse registreeritud disainilahendusi. Amet teeb koostööd ELi liikmesriikide ja rahvusvaheliste partnerite intellektuaalomandiasutustega, et pakkuda võimalust kaubamärkide ja disainilahenduste ühtlustatud registreerimiseks Euroopas ja kogu maailmas.

Asukoht(asukohad): 

Praktika

EUIPO – Programm Pan-European Seal

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

See kava võimaldab noortel ülikoolilõpetanutel omandada ainulaadse ja vahetu esmase töökogemuse Euroopa Liidus ning eelkõige Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ametis. Samuti annab see võimaluse õpingute jooksul omandatud teadmiste rakendamiseks praktikas, eelkõige oma konkreetse erialaga seotud valdkondades. Lisaks aitab see noortel aru saada Euroopa Liidu kaubamärgi ja ühenduse disainilahenduste süsteemi eesmärkidest ja menetlustest ning intellektuaalomandi õiguste rikkumise ja nende jõustamisega seotud küsimustest.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 12 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Noored spetsialistid

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

Praktikaprogrammi eesmärk on tutvustada praktikantidele EUIPOs töötamise kaudu Euroopa Liitu. See võimaldab neil rakendada õpingute ja esmase töökogemuse jooksul omandatud teadmisi praktikas, eelkõige oma konkreetse erialaga seotud valdkondades.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 12 kuud ja 2 nädalat.

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: Ajavahemikus 1. september – 15. oktoober.

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Intellektuaalomandi õiguste valdkonna nooremametnikud

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

EUIPO pakub stipendiumiga toetatavat praktikavõimalust nooremametnikele nii riiklikest kui ka rahvusvahelistest intellektuaalomandi asutustest. Need praktikakohad annavad võimaluse tehnilise koolituse saamiseks konkreetsetes intellektuaalomandi õiguste haldamisega seotud valdkondades, eelkõige seoses kaubamärkide ja tööstusdisainilahendustega. Samuti annavad need võimaluse tutvuda EUIPO e-registreerimisteenuste, juhtimismeetodite ja strateegiatega ning EUIPO andmebaaside ja tehniliste teadmistega. Praktikandid töötavad ka teistes valdkondades, nagu personalihaldus, teabevahetus ja infotehnoloogia.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 5 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Tasustamata praktika

Asukoht(asukohad): Alicante (Hispaania)
Lepingu liik: Praktikant

Praktikaprogramm on suunatud ülikoolilõpetanutele, kes kas oma õpingute käigus või muul viisil on juba omandanud teatava esmakogemuse ameti tööga seotud valdkondades.

Kes saavad kandideerida? ELi liikmesriikide ja kolmandate riikide kodanikud, kes on lõpetanud vähemalt esimese astme kõrgkooliõpingud ja kellel on selle kohta asjaomase ülikooli väljastatud ametlik dokument, ning kes suudavad töötada vähemalt ühes ameti töökeeles (inglise, prantsuse, saksa, itaalia ja hispaania).

Kestus: 2–6 kuud

Tasustatud: jah.

Alguskuupäevad: selguvad jooksvalt

Lisateave: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships