Etusivu > Avoimet työpaikat > Institutions and agencies > (EUIPO) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

(EUIPO) Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto

EU:n teollisoikeuksien virasto hallinnoi tavaramerkkeihin ja rekisteröityihin yhteisömalleihin liittyviä EU:n oikeuksia. Se tekee yhteistyötä kansallisten teollis- ja tekijänoikeuselinten ja kansainvälisten yhteistyökumppaneiden kanssa kaikkialla Euroopassa ja koko maailmassa.

Toimipaikat: 

Työharjoittelu

EUIPO – Pan-European Seal -ohjelma

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Pan-European Seal -ohjelma tarjoaa korkeakoulututkinnon suorittaneille nuorille mahdollisuuden saada omakohtaista kokemusta Euroopan unionin sekä EU:n teollisoikeuksien viraston (EUIPO) toiminnasta. Se antaa vastavalmistuneille myös tilaisuuden soveltaa opinnoissa hankittua oman alan tietämystä käytäntöön. Lisäksi he oppivat ymmärtämään sellaisia tavoitteita ja menettelyjä, jotka liittyvät Euroopan unionin tavaramerkkiin, yhteisömallijärjestelmään sekä teollis- ja tekijänoikeuksien rikkomiseen ja täytäntöönpanoon.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 12 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Young Professionals -harjoittelu

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) harjoittelujaksoon osallistuvilla on mahdollisuus perehtyä EU:n ja varsinkin EUIPO:n toimintaan käytännössä, soveltaa opintojen aikana hankittuja tietoja ja taitoja käytännössä sekä saada työkokemusta omalta alalta.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 12 kuukautta ja 2 viikkoa

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: 1. syyskuuta ja 15. lokakuuta välisenä aikana

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Junior IP Employees -harjoittelu

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin teollisoikeuksien virasto (EUIPO) tarjoaa harjoittelujaksoja työuransa alkuvaiheessa oleville kansallisten ja kansainvälisten teollisoikeusvirastojen työntekijöille. Harjoittelujaksolla annetaan teollisoikeuksien hallinnon aloihin liittyvää teknistä koulutusta erityisesti tavaramerkkien ja mallien osalta. Harjoittelu tarjoaa tilaisuuden perehtyä EUIPO:n sähköisiin rekisteröintipalveluihin, havainnoida johtamistekniikoita ja -strategioita sekä tutustua EUIPO:n tietokantoihin ja muuhun tekniseen tietämykseen. Harjoittelijat työskentelevät myös muilla erityisasiantuntemusta vaativilla aloilla (esim. henkilöstöhallinto, viestintä tai informaatioteknologia).

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 5 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Palkaton harjoittelu

Toimipaikat: Alicante (Espanja)
Sopimuksen tyyppi: Harjoittelijat

Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston (EUIPO) harjoitteluohjelma on tarkoitettu sellaisille korkeakoulututkinnon suorittaneille, joilla on jo jonkin verran kokemusta viraston toimialoilta.

Kohderyhmä: EU:n jäsenmaiden ja EU:n ulkopuolisten maiden kansalaiset, joilla on virallinen tutkintotodistus vähintään alemmasta korkeakoulututkinnosta ja EUIPO:n jonkin työkielen (englanti, ranska, saksa, italia ja espanja) hyvä taito.

Harjoittelun kesto: 2–6 kuukautta

Palkka/korvaus: Harjoittelusta maksetaan korvaus.

Aloitusajankohta: Tehtäväkohtainen

Lisätietoja: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships