Etusivu > Deiseanna fostaíochta > Institutions and agencies > (EUIPO) Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

(EUIPO) Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh

Is é EUIPO atá freagrach as trádmharc an Aontais agus an dearadh Comhphobail cláraithe a bhainistiú. Ina theannta sin, oibríonn sé le hoifigí maoine intleachtúla i mBallstáit an Aontais agus le comhpháirtithe idirnáisiúnta chun próiseas clárúcháin cosúil a chur i bhfeidhm do thrádmharcanna agus do dhearaí ar fud na hEorpa agus an domhain.

Áit(eanna): 

Tréimhsí oiliúna

EUIPO – Clár an tSéala Uile-Eorpaigh

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo taithí phraiticiúil ar an Aontas Eorpach i gcoitinne agus ar an Oifig go háirithe a thabhairt do chéimithe ollscoile óga, taithí nach féidir a fháil aon áit eile. Is deis atá ann dóibh freisin an t-eolas a fuair siad agus iad i mbun staidéir, go háirithe sna sainréimsí inniúlachta a roghnaigh siad, a úsáid go praiticiúil. Chomh maith leis sin, cabhraíonn an scéim leo tuiscint a fháil ar na cuspóirí agus na próisis a bhaineann le trádmharc an Aontais Eorpaigh agus córas dearthóireachta an Chomhphobail, agus ar chúrsaí a bhaineann le sáruithe ar mhaoin intleachtúil agus ar fhorfheidhmiú an dlí sa réimse sin.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 12 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Gairmithe Óga

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá sé d’aidhm ag an tréimhse oiliúna seo taithí phraiticiúil a thabhairt do ghairmithe óga ar an Aontas Eorpach i gcoitinne agus ar an Oifig Maoine Intleachtúla go háirithe, agus ina theannta sin deis a thabhairt dóibh úsáid phraiticiúil a bhaint as an eolas a fuair siad le linn a staidéir agus ag tosú amach sa saol oibre, go háirithe sna sainréimsí inniúlachta a roghnaigh siad.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 12 mhí agus 2 sheachtain

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Idir an 1 Meán Fómhair agus an 15 Deireadh Fómhair

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Fostaithe Sóisearacha Maoine Intleachtúla

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Cuireann an Oifig tréimhsí oiliúna ar fáil, a bhfuil deontas le fáil ina leith, do bhaill foirne shóisearacha ó oifigí maoine tionsclaíche náisiúnta agus idirnáisiúnta. Sna socrúcháin seo tugtar oiliúint theicniúil ar réimsí sonracha den riarachán ar mhaoin intleachtúil, le béim faoi leith ar thrádmharcanna agus dearaí. Tugtar deis le foghlaim faoi sheirbhísí EUIPO don chlárú ar líne, breathnóireacht a dhéanamh ar theicnící agus straitéisí bainistíochta agus tuiscint a fháil ar bhunachair sonraí agus eolas teicniúil EUIPO. Oibríonn oiliúnaithe i réimse sonracha saineolais eile freisin, acmhainní daonna, cumarsáid nó teicneolaíocht faisnéise mar shampla.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 5 mhí

Pá: Is tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Tréimhsí oiliúna gan íocaíocht

Áit(eanna): Alicante (An Spáinn)
Cineál an chonartha: Oiliúnaí

Tá na tréimhsí oiliúna seo dírithe ar chéimithe ollscoile a bhfuil taithí éigin acu ar réimsí oibre na hOifige, a fuair siad le linn dóibh a bheith in mbun staidéir nó ar shlí eile.

Cé atá incháilithe? Náisiúnaigh de Bhallstáit an Aontais Eorpaigh nó de thíortha nach Ballstáit iad, a bhfuil bunchúrsa ardoideachais ar a laghad críochnaithe acu, agus teastas oifigiúil ón ollscoil á dheimhniú sin, agus atá in ann a bheith ag obair i gceann amháin de na cúig theanga oibre atá ag an Oifig (Béarla, Fraincis, Gearmáinis, Iodáilis agus Spáinnis).

Fad ama: 2-6 mhí

Pá: Ní tréimhse oiliúna ar pá é seo

Dátaí tosaigh: Níl aon dáta tosaigh ar leith leagtha síos

Tuilleadh eolais: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships