Pradžia > Darbo galimybės > Institutions and agencies > (EUIPO) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

(EUIPO) Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba

EUIPO yra Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnyba, atsakinga už ES prekių ženklų ir registruotųjų Bendrijos dizainų valdymą. Ji taip pat bendradarbiauja su intelektinės nuosavybės tarnybomis ES valstybėse narėse ir tarptautiniais partneriais, siekdama, kad Europoje ir pasaulyje būtų sukurta panaši prekių ženklų ir dizainų registracijos tvarka.

Stažuotės

EUIPO. Programa „Pan-European Seal“

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Ši programa suteikia jauniems universitetų absolventams unikalią galimybę įgyti praktinės patirties, susijusios su Europos Sąjungos funkcionavimu ir šios konkrečios tarnybos veikla. Jie gali praktiškai pritaikyti studijuojant įgytas žinias, visų pirma konkrečiose savo kompetencijos srityse. Be to, stažuotė padeda suprasti Europos Sąjungos prekių ženklo ir Bendrijos dizaino sistemos tikslus ir procedūras, intelektinės nuosavybės teisių pažeidimo ir gynimo klausimus.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 12 mėnesių

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO. Jaunieji specialistai

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Šia stažuočių programa siekiama suteikti jauniems specialistams praktinės patirties, susijusios su Europos Sąjungos funkcionavimu ir EUIPO veikla, galimybę praktiškai pritaikyti studijuojant ir dirbant pirmosiose darbovietėse įgytas žinias, visų pirma konkrečiose savo kompetencijos srityse.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 2 mėnesiai ir 2 savaitės.

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: tarp rugsėjo 1 d. ir spalio 15 d.

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO. Jaunesnieji pramoninės nuosavybės srities darbuotojai

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

EUIPO siūlo mokamas stažuotes jaunesniesiems nacionalinių ir tarptautinių pramoninės nuosavybės tarnybų darbuotojams. Stažuotojams siūloma techninė praktika, susijusi su konkrečiomis pramoninės nuosavybės administravimo sritimis, per kurią itin daug dėmesio skiriama prekių ženklams ir dizainui. Jie turi galimybę susipažinti su EUIPO e. registravimo paslaugomis, valdymo būdais bei strategijomis, EUIPO duomenų bazėmis, įgyti techninių žinių. Stažuotojai taip pat dirba kitose kompetencijos srityse, pavyzdžiui, žmogiškųjų išteklių, komunikacijos arba informacinių technologijų.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 5 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Taip.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO. Nemokamos stažuotės

Vieta/os: Alikantė (Ispanija)
Etatų rūšys: Stažuotojas

Ši stažuočių programa skirta universitetų absolventams, kurie per savo studijas arba kokiu nors kitu būdu jau yra įgiję šiek tiek patirties tarnybos veiklos srityse.

Paraiškas teikti gali: ES valstybių narių ir ES nepriklausančių šalių piliečiai, pabaigę bent pirmosios pakopos aukštojo mokslo studijas ir gavę iš universiteto tai patvirtinantį oficialų dokumentą, pakankamai gerai mokantys vieną iš penkių tarnybos darbo kalbų (anglų, prancūzų, vokiečių, italų ir ispanų).

Trukmė: 2–6 mėnesiai

Ar stažuotojams mokama? Ne.

Pradžios datos: nuolat

Daugiau informacijos: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships