Sākumlapa > Darba iespējas > Institutions and agencies > (EUIPO) Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

(EUIPO) Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs

EUIPO ziņā ir pārvaldīt ES preču zīmi un reģistrēto Kopienas dizainparaugu. Tas sadarbojas arī ar ES dalībvalstu intelektuālā īpašuma birojiem un starptautiskiem partneriem, lai saskaņotu preču zīmju un dizainparaugu reģistrēšanu Eiropā un citur pasaulē.

Vieta(-as): 

Prakse

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — profesionālā stažēšanās programma (Pan-European Seal Programme)

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

Šī programma sniedz unikālu iespēju jaunajiem augstskolu absolventiem iepazīties ar Eiropas Savienības darbu kopumā un jo īpaši Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja darbu. Tā dod arī iespēju likt lietā zināšanas, kas studiju laikā gūtas viņu konkrētajās kompetences jomās. Līdz ar to tā tiem palīdz saprast ar Eiropas Savienības tirdzniecības zīmēm saistītos mērķus un procedūras un Kopienas dizainparaugu sistēmu, kā arī jautājumus, kas saistīti ar intelektuālo īpašumu un tā ievērošanas kontroli.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no piecām Biroja darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 12 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — jaunie speciālisti

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

Šīs prakses programmas mērķis ir sniegt jaunajiem speciālistiem iespēju iepazīties ar Eiropas Savienības darbu kopumā un jo īpaši ar Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma biroja darbībām. Tā viņiem ļauj arī likt lietā zināšanas, kas iegūtas studiju laikā, un sākotnējo profesionālo pieredzi, īpaši viņu specifiskajās kompetences jomās.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no piecām Biroja darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 12 mēneši un 2 nedēļas.

Apmaksa:

Sākuma datumi: laikā no 1. septembra līdz 15. oktobrim.

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs — rūpnieciskā īpašuma biroju jaunākie darbinieki

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

EUIPO piedāvā atalgotas prakses vietas jaunākajiem darbiniekiem no valstu un starptautiskām rūpnieciskā īpašuma iestādēm. Šīs prakses iespējas piedāvā tehnisku apmācību konkrētās rūpnieciskā īpašuma administrēšanas jomās, jo īpaši attiecībā uz preču zīmēm un dizainparaugiem. Tās dod praktikantiem iespēju vairāk uzzināt par EUIPO e-reģistrācijas pakalpojumiem, novērot vadības metodes un stratēģijas un iegūt zināšanas par EUIPO datubāzēm un tehniskiem jautājumiem. Praktikanti strādā arī citās jomās, tādās kā cilvēkresursi, saziņa vai informācijas tehnoloģijas.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no piecām Biroja darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 5 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datumi: mainīgi

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Eiropas Savienības Intelektuālā īpašuma birojs (<i>EUIPO</i>) — Neapmaksāta stažēšanās

Vieta(-as): Alikante (Spānija)
Līguma veids: Stažieri

Šī stažēšanās programma ir domāta personām, kuras ir ieguvušas augstāko izglītību un studiju laikā vai kādā citā kontekstā jau ir guvušas sākotnējo pieredzi Biroja darbības jomā.

Kas var pieteikties: ES dalībvalstu un ārpussavienības valstu pilsoņi, kuri ir pabeiguši vismaz pirmo augstskolas studiju ciklu, ko apliecina oficiāls augstskolas dokuments, un kuri labi pārvalda vienu no Biroja piecām darba valodām (angļu, franču, vācu, itāļu vai spāņu valodu).

Ilgums: 2–6 mēneši

Apmaksa:

Sākuma datums: mainīgs

Sīkāka informācija: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships