Paġna ewlenija > Opportunitajiet ta' xogħol > Institutions and agencies > (EUIPO) Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

(EUIPO) Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea

EUIPO huwa l-Uffiċċju tal-Proprjetà Intellettwali tal-Unjoni Ewropea responsabbli għall-ġestjoni tal-marka kummerċjali tal-UE u tad-disinn Komunitarju rreġistrat. Jaħdem ukoll ma’ uffiċċji tal-proprjetà intellettwali fl-Istati Membri tal-UE u sħab internazzjonali biex joffri esperjenza ta’ reġistrazzjoni simili għall-marki u disinji kummerċjali fl-Ewropa u fid-dinja kollha.

Postijiet: 

Traineeship

EUIPO - Il-Programm Pan-European Seal

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Din l-iskema tagħti lill-gradwati universitarji żgħażagħ esperjenza unika u diretta tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali u tal-Uffiċċju b’mod partikulari. Hi wkoll opportunità biex jitpoġġa fil-prattika l-għarfien akkwistat matul l-istudji tagħhom, b’mod partikulari fl-oqsma speċifiċi tal-kompetenza tagħhom. Barra minn hekk, hi tgħinhom jifhmu kemm l-objettivi u l-proċeduri relatati mat-trademark tal-Unjoni Ewropea u mas-sistema tad-disinn Komunitarju, kif ukoll il-ksur tal-PI u l-kwestjonijiet ta’ infurzar.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 12-il xahar

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - Il-Professjonisti Żgħażagħ

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Dan il-programm tat-traineeship hu intenzjonat biex jipprovdi professjonisti żgħażagħ b’esperjenza prattika tal-Unjoni Ewropea b’mod ġenerali u tal-EUIPO b’mod partikulari kif ukoll opportunità biex jitpoġġa fil-prattika l-għarfien akkwistat matul l-istudji tagħhom u l-ewwel esperjenzi professjonali tagħhom, b’mod partikulari fl-oqsma speċifiċi tal-kompetenza tagħhom.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 12-il xahar u ġimagħtejn

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Bejn l-1 ta’ Settembru u l-15 ta’ Ottubru.

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - L-Impjegati Żgħażagħ tal-PI

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

L-EUIPO joffri traineeships assistiti b’għotja ta’ flus lill-persunal żagħżugħ minn uffiċċji nazzjonali u internazzjonali tal-proprjetà industrijali. Dawn il-kollokamenti joffru taħriġ tekniku f’oqsma speċifiċi tal-amministrazzjoni tal-PI, b’mod partikulari tat-trademarks u tad-disinni. Huma joffru l-opportunità li wieħed jitgħallem dwar is-servizzi tar-reġistrazzjoni elettronika tal-EUIPO, li josserva t-tekniki u l-istrateġijji tal-maniġment u li jifhem il-bażijiet tad-data u l-għarfien tekniku tal-EUIPO. It-trainees jaħdmu wkoll f’oqsma speċifiċi ta’ għarfien espert oħrajn bħar-riżorsi umani, il-komunikazzjonijiet jew it-teknoloġija tal-informazzjoni.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 5 xhur

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO - It-Traineeships Bla Ħlas

Postijiet: Alicante (Spanja)
Tip ta' kuntratt: Apprendist

Dan il-programm ta’ traineeship hu intenzjonat għall-gradwati universitarji li, matul l-istudji tagħhom jew b’xi mod ieħor, diġà akkwistaw xi esperjenza inizjali fl-oqsma tax-xogħol tal-Uffiċċju.

Min jista’ japplika: Iċ-ċittadini tal-Istati Membri u minn pajjiżi mhux tal-UE, li kkompletaw tal-anqas l-ewwel ċiklu ta’ kors ta’ edukazzjoni għolja ċċertifikat minn dokument uffiċjali mill-Università u li għandhom għarfien biex jaħdmu b’waħda mill-ħames lingwi tax-xogħol tal-Uffiċċju (l-Ingliż, il-Franċiż, il-Ġermaniż, it-Taljan u l-Ispanjol).

Tul ta' żmien: 2-6 xhur

Bi ħlas: Iva.

Dati tal-Bidu: Il-ħin kollu

Aktar tagħrif: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships