Strona główna > Możliwości zatrudnienia > Institutions and agencies > (EUIPO) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

(EUIPO) Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

EUIPO to Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej odpowiedzialny za zarządzanie unijnym znakiem towarowym i zarejestrowanym wzorem wspólnotowym. Urząd współpracuje również z urzędami ds. własności intelektualnej państw członkowskich UE oraz partnerami międzynarodowymi w celu zharmonizowania procesu rejestracji znaków towarowych i wzorów w Europie i na świecie.

Lokalizacja: 

Staż

EUIPO – Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże w EUIPO oferują absolwentom uczelni wyższych wyjątkową możliwość zdobycia praktycznego doświadczenia w zakresie funkcjonowania zarówno urzędu, jak i Unii Europejskiej. Stażyści mają również okazję do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów, zwłaszcza w dziedzinach, których dotyczyła ich specjalizacja. Staże pomagają w zrozumieniu celów i procedur dotyczących znaku towarowego Unii Europejskiej, systemu wzorów wspólnotowych, jak również naruszeń praw własności intelektualnej i egzekwowania przepisów.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: 12 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Młodzi specjaliści

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże skierowane są do młodych specjalistów mających praktyczne doświadczenie w dziedzinach dotyczących działalności Unii Europejskiej, w tym w szczególności EUIPO. Stażyści mają okazję do wykorzystania w praktyce wiedzy zdobytej podczas studiów lub pierwszej pracy, zwłaszcza w dziedzinach, których dotyczyła ich specjalizacja.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: 12 miesięcy lub 2 tygodnie.

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Od 1 września do 15 października

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Młodsi pracownicy urzędów ds. własności intelektualnej

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

EUIPO oferuje płatne staże dla młodych pracowników zatrudnionych w krajowych i międzynarodowych urzędach ds. własności przemysłowej. Stażyści odbywają szkolenie techniczne w zakresie określonych dziedzin prawa własności intelektualnej, w szczególności w zakresie znaków towarowych i wzorów. Mają również możliwość zapoznania się z usługami rejestracji elektronicznej EUIPO, technikami i strategiami zarządzania oraz bazami danych EUIPO, a także zdobycia wiedzy technicznej. Stażyści zajmują się również innymi konkretnymi dziedzinami, takimi jak zasoby ludzkie, komunikacja czy technologie informacyjne.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: 5 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Staże nieodpłatne

Lokalizacja: Alicante (Hiszpania)
Typ umowy o pracę: Stażysta

Staże skierowane są do absolwentów szkół wyższych, którzy w trakcie studiów lub w inny sposób już zdobyli pewne doświadczenie w obszarach działalności urzędu.

Kto może się zgłosić: Obywatele państw członkowskich UE oraz państw spoza UE, którzy ukończyli studia uniwersyteckie co najmniej pierwszego stopnia i otrzymali odpowiedni dyplom uczelni wyższej oraz którzy biegle władają jednym z języków roboczych urzędu (angielskim, francuskim, niemieckim, włoskim lub hiszpańskim).

Czas trwania: Od 2 do 6 miesięcy

Staż płatny: Tak

Terminy rozpoczęcia stażu: Brak stałych terminów

Więcej informacji: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships