Domovská stránka > Pracovné príležitosti > Institutions and agencies > (EUIPO) Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

(EUIPO) Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo

EUIPO je Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, ktorý zodpovedá za správu ochranných známok EÚ a zapísaný (priemyselný) vzor Spoločenstva. Taktiež pracuje s príslušnými úradmi priemyselného vlastníctva členských štátov EÚ a medzinárodnými partnermi, ktorým ponúka podobnú registráciu ochranných známok a priemyselných vzorov v celej Európe a vo svete.

Stáž

EUIPO – celoeurópsky program označovania

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Tento program umožňuje mladým vysokoškolským absolventom získať jedinečné osobné skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti, ako aj konkrétne s prácou v úrade EUIPO. Ponúka im takisto príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré získali počas štúdia, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie. Cieľom programu je navyše priblížiť ciele a postupy týkajúce sa ochrannej známky Európskej únie a systému dizajnu Spoločenstva, ako aj otázok porušovania duševného vlastníctva a presadzovania práva v tejto oblasti.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 12 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Mladí odborníci

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Cieľom tohto programu stáží je umožniť mladým odborníkom získať praktické skúsenosti s prácou v Európskej únii vo všeobecnosti a konkrétne s prácou v úrade EUIPO a takisto im poskytnúť príležitosť využiť v praxi poznatky, ktoré získali počas štúdia a odbornej praxe, a to najmä v osobitných oblastiach ich kvalifikácie.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 12 mesiacov a 2 týždne.

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Obdobie medzi 1. septembrom a 15. októbrom

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – mladí zamestnanci úradov priemyselného vlastníctva

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Úrad EUIPO poskytuje mladým zamestnancom vnútroštátnych a medzinárodných úradov priemyselného vlastníctva možnosť absolvovať stáž podporovanú grantom. Tieto stáže poskytnú odbornú prípravu v špecifických oblastiach správy práv priemyselného vlastníctva, a to najmä pokiaľ ide o ochranné známky a vzory. Stáž predstavuje príležitosť získať informácie o službách elektronickej registrácie úradu EUIPO, pozorovať techniky a stratégie riadenia a porozumieť databázam a odborným znalostiam úradu EUIPO. Stážisti takisto pracujú v iných špecifických oblastiach odbornosti, ako sú ľudské zdroje, komunikácie či informačné technológie.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 5 mesiacov

Platená stáž: Áno.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Neplatené stáže

Miesto(-a): Alicante (Španielsko)
Druh zmluvy: Stážisti

Tento program stáží je určený vysokoškolským absolventom, ktorí už v priebehu štúdia alebo inak získali počiatočné skúsenosti v oblastiach činnosti úradu.

Kto sa môže prihlásiť: Štátni príslušníci členských štátov EÚ a krajín mimo EÚ, ktorí absolvovali minimálne prvý stupeň vysokoškolského štúdia preukázateľný oficiálnym dokladom o absolvovaní štúdia a ktorí majú pracovnú znalosť jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).

Trvanie: 2 mesiace – 6 mesiacov

Platená stáž: Nie.

Dátum nástupu: Priebežne

Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships