Domača stran > Zaposlitvene možnosti > Institutions and agencies > (EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

(EUIPO) Urad Evropske unije za intelektualno lastnino

Urad za intelektualno lastnino je pristojen za upravljanje blagovnih znamk EU in registriranih modelov Skupnosti.  V sodelovanju z uradi za intelektualno lastnino v državah članicah EU in z mednarodnimi partnerji si prizadeva uvesti enako registracijo blagovnih znamk in modelov tudi drugod v Evropi in svetu.

Lokacija/-e: 

Pripravništvo

Evropski urad za intelektualno lastnino – program Pan-European Seal

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program Pan-European Seal ponuja mladim univerzitetnim diplomantom enkratno neposredno izkušnjo z dejavnostmi Evropske unije na splošno in urada EUIPO posebej. Omogoča jim v praksi uporabiti znanje, pridobljeno v času študija, predvsem na njihoveem strokovnem področju. Pomaga jim razumeti cilje in postopke v zvezi s sistemom blagovne znamke EU in modela Skupnosti ter v zvezi s kršitvami in izvrševanjem pravic intelektualne lastnine.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 12 mesecev

Plačano: da

Začetek: v teku

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Evropski urad za intelektualno lastnino – mladi strokovnjaki

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Program pripravništva omogoča mladim strokovnjakom pridobiti praktično znanje o Evropski uniji na splošno in uradu EUIPO posebej ter v praksi uporabiti znanje, pridobljeno v času študija in prvih zaposlitev, predvsem na njihovem strokovnem področju.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 12 mesecev in 2 tedna

Plačano: da

Začetek: 1. september –15. oktober

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Evropski urad za intelektualno lastnino – nižje osebje uradov za industrijsko lastnino

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Evropski urad za intelektualno lastnino ponuja subvencionirano delovno prakso nižjim uradnikom iz nacionalnih in mednarodnih uradov za industrijsko lastnino. Delovna praksa omogoča strokovno izpopolnjevanje na posameznih področjih upravljanja industrijske lastnine, predvsem blagovnih znamk in modelov. Udeleženci se seznanijo s storitvami urada za elektronsko prijavo, tehnikami in strategijami upravljanja ter bazami podatkov in strokovnim znanjem urada. Razporejeni so tudi na druga delovna področja, kot so kadrovske zadeve, komunikacije, informacijska tehnologija.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 5 mesecev

Plačano: da

Začetek: v teku

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

Evropski urad za intelektualno lastnino – neplačano pripravništvo

Lokacija/-e: Alicante (Španija)
Vrsta pogodbe: Pripravnik

Ta program pripravništva je namenjen univerzitetnim diplomantom, ki so v času študija ali kako drugače že pridobili določene izkušnje na področju dela urada.

Kdo se lahko prijavi: državljani držav EU in držav zunaj EU, ki so končali najmanj prvo stopnjo univerzitetnega študija in pridobili diplomo ter temeljito obvladajo enega od petih delovnih jezikov urada (angleščina, francoščina, nemščina, italijanščina, španščina).

Trajanje: 2-6 mesecev

Plačano: ne

Začetek: v teku

Več informacij: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships