Förstasida > Jobb och praktik > Institutions and agencies > (EUIPO) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

(EUIPO) Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet

Immaterialrättsmyndigheten ansvarar för EU-varumärket och den registrerade gemenskapsformgivningen. Den samarbetar med medlemsländernas patent- och registreringsverk och internationella partner för att erbjuda liknande registreringsmöjligheter för varumärken och formgivning i hela EU och världen.

Tjänsteorter: 

Praktik

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – europeiskt märkesprogram

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Praktikprogrammet ger unga högskoleutbildade en unik inblick i EU:s arbete i allmänhet och immaterialrättsmyndigheten i synnerhet. De får också använda sina studiekunskaper, särskilt på sina specialområden, och lära sig mer om EU-varumärket, systemet för gemenskapsformgivning och skyddet mot immaterialrättsintrång.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 12 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: Löpande

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – unga yrkesutövare

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken ger unga yrkesutövare praktisk erfarenhet av EU:s arbete i allmänhet och immaterialrättsmyndigheten i synnerhet. De får också använda sina kunskaper från studierna och arbetslivet, särskilt på sina specialområden.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 12 månader och 2 veckor

Får jag lön? Ja

Startdatum: Mellan 1 september och 15 oktober

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – yngre anställda inom industriell äganderätt

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Vi erbjuder avlönade praktikplatser till dig som jobbar på en nationell eller internationell myndighet för industriell äganderätt. Som praktikant får du teknisk utbildning på särskilda områden, framför allt i fråga om varumärken och utformning. Du får t.ex. lära dig mer om våra e-registreringstjänster, databaser och tekniska expertis. Du får också en inblick i olika tekniker och strategier inom vår förvaltning. Praktikanterna arbetar även inom specifika områden som personalfrågor, kommunikation och it.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 5 månader

Får jag lön? Ja

Startdatum: Löpande

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships

EUIPO – Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet – obetald praktik

Tjänsteorter: Alicante (Spanien)
Anställningsform: Praktikant

Praktiken vänder sig till högskoleutbildade som redan har en viss erfarenhet av immaterialrättsmyndighetens verksamhetsområden.

Vem kan söka? Du som är medborgare i ett europeiskt land i eller utanför EU och har en högskoleexamen på minst grundnivå som intygas av en officiell universitetshandling. Du måste också kunna arbeta på något av myndighetens fem arbetsspråk (engelska, franska, tyska, italienska och spanska).

Hur lång är praktiken? 2–6 månader

Får jag lön? Nej

Startdatum: Löpande

Mer information: https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/traineeships