Европейски съвет

В рамките на Европейския съвет лидерите на ЕС се срещат, за да определят политическия дневен ред на ЕС. Той представлява най-високото равнище на политическо сътрудничество между страните от ЕС. В рамките на Съвета се провеждат срещи на високо равнище (обикновено на всяко тримесечие) между министър-председателите или президентите на държавите от ЕС, председателствани от постоянен председател.

Ако проявявате интерес да работите за Европейския съвет, трябва редовно да проверявате тази интернет страница, където можете да намерите информация за бъдещите конкурси и как да се подготвите за тях. Това се отнася за всички институции.

Местоположение (-я):