Evropská rada

Evropská rada sdružuje vedoucí představitele zemí Unie. Ti na její půdě vytvářejí společný politický program EU. Rada představuje nejvyšší úroveň politické spolupráce mezi zeměmi EU a má podobu vrcholných schůzek předsedů vlád či prezidentů členských států Unie (obvykle čtvrtletních), kterým předsedá stálý předseda.

Pokud máte zájem pro Evropskou radu pracovat, měli byste pravidelně kontrolovat tyto internetové stránky, kde jsou zveřejňovány informace o připravovaných výběrových řízeních i rady, jak se na ně připravit. To platí pro všechny instituce EU.

Lokalita/y: