Ευρωπαϊκό Συμβούλιο

Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, συναντώνται οι ηγέτες των χωρών της ΕΕ για να καθορίσουν την πολιτική ατζέντα της ΕΕ. Αντιπροσωπεύει το υψηλότερο επίπεδο πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των χωρών της ΕΕ. Το Συμβούλιο λαμβάνει τη μορφή συνόδων κορυφής (συνήθως ανά τρίμηνο) μεταξύ των πρωθυπουργών ή των προέδρων των κρατών μελών της ΕΕ, υπό την προεδρία ενός μόνιμου προέδρου.

Αν σας ενδιαφέρει να εργαστείτε στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, να επισκέπτεστε τακτικά αυτόν τον ιστότοπο, όπου μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με μελλοντικούς διαγωνισμούς καθώς και την προετοιμασία σας γι΄ αυτούς. Το ίδιο ισχύει για όλα τα όργανα της ΕΕ.