an Chomhairle Eorpach

Tugann an Chomhairle Eorpach ceannairí an Aontais Eorpaigh le chéile chun clár oibre polaitiúil an Aontais a shocrú. Is ionann an Chomhairle agus an leibhéal is airde ar a mbíonn an comhar polaitiúil le sonrú idir na Ballstáit. Téann an Chomhairle i ndáil chomhairle le chéile i gcruinniú mullaigh (uair sa ráithe, de ghnáth) – cruinniú idir príomhairí nó uachtaráin na mBallstát, agus uachtarán buan ina chathaoirleach orthu.

Má tá spéis agat a bheith ag obair sa Chomhairle Eorpach, is ceart duit féachaint go rialta ar an suíomh gréasáin seo, áit a bhfaighidh tú eolas faoi chomórtais a bheidh ann amach anseo agus faoi mar is ceart ullmhú lena n-aghaidh. Tá sin amhlaidh i gcás na n-institiúidí ar fad.