Rada Europejska

W skład Rady Europejskiej wchodzą przywódcy UE i szefowie państw lub rządów krajów UE, którzy określają kierunki polityki UE. Rada stanowi najwyższy szczebel współpracy politycznej między państwami UE. Posiedzenia Rady mają formę spotkań na szczycie, które są z reguły organizowane co kwartał i w których uczestniczą premierzy i prezydenci krajów UE. Posiedzeniom tym przewodniczy stały przewodniczący.

Jeśli interesuje Cię praca w Radzie Europejskiej, zachęcamy do regularnego odwiedzania tej strony – są tu zamieszczane informacje o przyszłych konkursach i o tym, jak się do nich przygotować. Można też tu znaleźć informacje o pracy we wszystkich pozostałych instytucjach.

Lokalizacja: