Európska rada

Európska rada združuje vedúcich predstaviteľov EÚ s cieľom stanoviť politický program EÚ. Predstavuje najvyššiu úroveň politickej spolupráce medzi krajinami EÚ. Rada má podobu samitov (zvyčajne štvrťročných), na ktorých sa zúčastňujú predsedovia vlád alebo prezidenti členských štátov EÚ a vedie ich stály predseda.

Pokiaľ sa zaujímate o prácu v Európskej rade, pravidelne navštevujte toto webové sídlo, na ktorom môžete nájsť informácie o budúcich výberových konaniach a ako sa na ne môžete pripraviť. Platí to pre všetky inštitúcie.

Miesto(-a):