Europeiska rådet

I Europeiska rådet samlas EU-ledarna för att fastställa EU:s politiska agenda. Det är en av EU:s sju officiella institutioner och utgör den högsta nivån för medlemsländernas politiska samarbete. Minst en gång i kvartalet håller Europeiska rådet toppmöten för medlemsländernas statsministrar eller presidenter. Mötena leds av en ständig ordförande.

Om du vill jobba för Europeiska rådet bör du regelbundet gå in på deras webbplats och informera dig om kommande uttagningsprov. Där står också hur du bäst förbereder dig. Detta gäller alla institutioner.

Tjänsteorter: