Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (ОЕРЕС) Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

(ОЕРЕС) Служба на Органа на европейските регулатори в областта на електронните съобщения

ОЕРЕС подпомага развитието и по-доброто функциониране на вътрешния пазар на електронните съобщителни мрежи и услуги.

Местоположение (-я):