Home > Job opportunities > Institutions and agencies > (BEREC) Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

(BEREC) Euroopan sähköisen viestinnän sääntelyviranomaisten yhteistyöelimen virasto

BEREC edistää sisämarkkinoiden kehittämistä ja toimintaa sähköisten viestintäverkkojen ja -palvelujen alalla.

Toimipaikat: